תוכנית מענקי פורד

על התוכנית

תוכנית מענקי פורד לשימור הסביבה 2010 פועלת זו השנה האחד עשר בשיתוף דלק מוטורס וקרן של"י. התוכנית, מהגדולות מסוגה בעולם, מחלקת מידי שנה, מענקים בסך של כמיליון דולר, ביותר מ – 50 מדינות הנוטלות בה חלק. התוכנית, שואפת לעודד בני אדם בכל הגילאים באשר הם, לזום פרוייקטים המסייעים לשימור הסביבה המקומית ומשאבי הטבע.

אילו מענקים נעניק?
טבע אורבני בישראל: פיתוח בר קיימא בעיר - גינות קהילתיות,שימור ריאות ירוקות, שימור ערכי הטבע בעיר, שימוש מושכל במשאבים בעיר-מים, אנרגיה, פסולת ועוד.
המגוון הביולוגי של ישראל: הגברת המודעות לנושא המגוון הביולוגי ושמירתו: שימור חיות הבר בישראל, פעולות הצלה, הגברת מודעות באזורים מיושבים, התפר בין חקלאות והכחדת מינים ועוד.
התחממות כדור הארץ:  הקטנת שינויי האקלים -ניצול אנרגיה, יישום אנרגיות מתחדשות, הגברת המודעות המקומית וצמצום תביעת הרגל האקולוגית בזוית הישראלית.
תשומת לב תינתן גם לפעילות במדיות החדשות: פייסבוק, בלוגים ואתרי אינטרנט אינטראקטיביים המשמשים מנוע לפעילות סביבתית- אזרחית קהילתית בכל שלושת הקטגוריות הנ"ל.
 
באמצעות מענקי פורד ודלק מוטורס, נציע מענקים בתחומים הנזכרים לעיל לפרוייקטים המבוצעים על ידי מבוגרים . באמצעות קרן של"י נציע מענקים לילדים ובני נוער העוסקים בכול תחומי איכות הסביבה ושימורה .

למי אנו פונים?
אם הינכם מעורבים בפרוייקטים ובמחקרים העוסקים באיכות הסביבה ובשימור ערכי הנוף אנו מעוניינים לשמוע מכם.
ארגוני הגנת הסביבה, קבוצות קהילתיות ואנשים פרטיים בכל הגילאים, הפועלים בישראל שלא למטרת רווח, מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת מענק. מענקים בסך כולל של 100,000 דולר יוענקו לעבודות הבולטות.
לפרטים נוספים:
אביב ויצמן, רכזת תוכנית מענקי פורד לשימור הסביבה
טלפון:  03-6475777 , פלאפון: 050-6443234