זוכים

מענקים בסך כולל של $100,000 חולקו ל-18 זוכים

 

 

קטגוריית מבוגרים (מענקים מטעם דלק מוטורס ומענקי פורד)

 

 

בית ירוק בערבה: הפורום הישראלי לאנרגיה בערבה 7,000 דולר

פרויקט בית ירוק בערבה נועד להביא להפחתת צריכת האנרגיה הגבוהה של תושבי הערבה ואילת בבתיהם הפרטיים. במסגרת הפרויקט יבוצעו התקנות של אמצעים פשוטים שיביאו להפחתת הצריכה של כ- 15-25% בממוצע (על סמך ניסיון מפרויקט שבוצע בחו"ל). הפרויקט יבוסס על הכשרה של כוח אדם, ביצוע "סקרי אנרגיה" קצרים בכל בית והמלצה על אמצעים להתייעלות. זהו פרויקט ייחודי ומשמעותי, שהצלחתו תוכל להביא לפריצת דרך בתחום התייעלות אנרגטית במשקי הבית בישראל, ולהפחתת גזי חממה כתוצאה מכך.

 

העתיד הולך : תחבורה היום ומחר 8,000 דולר

הפרויקט נועד לקדם את הבחירה בהליכה כאמצעי תחבורה בת קיימא בעיר ת"א- יפו. האמצעים להשגת המטרה הם הגברת המודעות הציבורית, רתימת הרשויות המקומיות לתכנון מוטה הולכי רגל, גיוס מעסיקים לעודד יוממות ירוקה, והטמעת ההליכה ברגל כאמצעי הגעה לביה"ס למען שינוי הרגלי התחבורה של דור העתיד. הפעילויות כוללות סיורים לקהל הרחב, הקמת אתר אינטרנט ייעודי, פעילות בלוגית, הפקת הכנס הבינ"ל הראשון בישראל בנושא, קורס להכשרת מקדמי הליכה ברגל לביה"ס ופורום לבוגרי הקורס, קידום "פדיון הטבת חנייה" לעובדים, מחקר אודות אופן יישום הנושא בערים בעולם ועוד.

 

בית החולים לחיות בר: המרכז הישראלי לשיקום חיות בר-אצל המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן 8,000 דולר

מטרת הפרויקט לשמר את המגוון הביולוגי ולהבטיח איזון סביבתי, בזמן שהוא מעלה את המודעות האקולוגית בחברה הישראלית ויוצר ציבור אחראי מבחינה סביבתית בטווח הארוך.

במסגרת הפן הטיפולי, כל חיה הנזקקת לטיפול מובאת אל בית החולים לחיות בר ועוברת תהליך של אבחון (באמצעות אנשי מקצוע ואמצעי הדמיה ומעבדה), טיפול וטרינרי, שיקום כהכנה לחזרה לטבע, הערכה מקצועית ולבסוף השבה לטבע. מבחינת הפן החינוכי, הפרויקט מחויב  להעברת מסרים של שמירת טבע על מנת לצמצם את מפגעי האדם.

 

פארק בוסתניה - טבע בלב העיר: מנהל קהילתי, יובלים 4,500 דולר

פארק בוסתניה בעמק האזבסטונים הינו השטח הפתוח המשמעותי בדרום מערב ירושלים. מטרת הפרויקט להפוך את הפארק למקום משמעותי לאלפי תושבים שייהנו מחוויות השקט והיופי של אי ירוק בלב העיר. והדבר במיוחד חשוב לאור העובדה שהפארק נמצא צמוד לשיכונים צפופים עם אוכלוסיה בעלת קשיים. הפארק יהפוך למרכז חינוכי שיפגיש תלמידים מבתי ספר בדרום מערב ירושלים עם נושאים  סביבתיים חשובים ובהם מגוון המינים, ראה ירוקה, טיפול בנגר עילי, חקלאות טרסות, שימור טבע ועוד.

 

 

מרכז הדרכה והדגמה ישובי של קיימות עירונית מדברית: הרשת הירוקה בשיתוף מועצת ירוחם 5,500 דולר

במהלך השנה האחרונה נכנסה ירוחם למהלך כלל ישובי במטרה להעלות את המודעות בקרב תושבי העיר לנושא הקיימות.  למהלך שותפים מוסדות החינוך וגופים נוספים הפועלים בישוב.

מי שנוטלת חלק חשוב ומוביל בפעילות זו בירוחם היא מועצת הנוער היישובית השייכת ליחידת הנוער. כתוצאה ממפגשי הנחייה ולמידה עם מנחה מהרשת הירוקה התפתחה בקרב הנוער הבנה כי ברצונם להוביל מרכז הדרכה והדגמה לקיימות מדברית אורבאנית.

 

שכונה ירוקה -שיפור חזות השכונה: עמותת איילים "שכונה ירוקה", ד' באר שבע  3,500 דולר

מטרת הפרויקט הינה מיתוג הכפר העירוני כ"כפר ירוק" ,הפועל יחד עם אנשי שכונה ד' לטיפוח ושימור חיים "ירוקים" בשכונה. שינוי חזית פני הכפר והפיכת המקום לנעים ונקי יותר, העברת סמכות ואחריות לאנשי השכונה בכל הנוגע לשימור וטיפוח השכונה, הם בחזית העשייה. מטרת הפרויקט הוא החדרת ערכים ומודעות לאיכות הסביבה ושינוי פני השכונה  והפיכתה למקום יפה,נעים, ונקי.

 

הצלת עמק ססגון: הוועד הציבורי להצלת עמק ססגון 5,000 דולר

מטרת הפרויקט להכריז על  עמק ססגון כשטח שמור וללא פיתוח.

ועד התושבים למען עמק ססגון התארגן במהלך ספטמבר 2007, חברים בו תושבי חבל אילות ואילת. מטרתם הינה להעביר את רעיון הקמת המלונות לאתר שבו תהיה השפעתם על הסביבה פחותה בהרבה.

לשם כך ועד התושבים פתח במסע הסברה אינטנסיבי הכלל פעילות לאינטרנט בה צפו מאות אלפים, החתמה של  33,600 אזרחים על עצומה, ועורר הד תקשורתי רחב.

 

שומרים על גבעות בית שמש: פורום שמש יהודה לאיכות הסביבה ולקיימות 5,000 דולר

הפרויקט לשימור גבעות בית שמש נועד על מנת לשמר ככל הניתן את התשתית הטבעית בתהליכי הפיתוח האורבאניים העירוניים. מטרות הפרויקט הן להביא לכך שישמר תא שטח אחד גדול ובעל רצף טריטוריאלי, אשר יאפשר המשך קיומו של המגוון הביולוגי העשיר וימנע קטיעה של המסדרון האקולוגי, ישמר את האתרים הארכיאולוגים, ויביא לידי ביטוי עקרונות פיתוח בר-קיימא בתכנון העיר היום ובעתיד.

 

המרכז לקיימות שכונתית: עמותת תור המדבר 5,500 דולר

המרכז לקיימות שכונתית הקים דגם לשינוי שכונתי לעבר עתיד מקיים. מדובר בשינוי בשלוש רמות משלימות: שינוי ברמה הסביבתית (הפחתת טביעת רגל אקולוגית, שימוש מושכל בחו"ג, באנרגיה ובמים); שינוי ברמה הקהילתית (אירועי תרבות מקומית, שיתופי פעולה וסולידאריות); שינוי בכלכלה המקומית (עידוד יצור וצריכה מקומית, צריכה אחראית ואלטרנטיבית (שוק מקומי, שוק בשקל, בנק זמן ועוד). מטרת הפרויקט כעת הינה: הקמת מרכז הדרכות בגינה הקהילתית, יציקת תוכן שיווק המרכז להדרכות, יצירת קבוצת מובילים מקומית והפקת אירועים בשכונה.

 

מודל להפרדת פסולת ויצירת קומפוסט בבנייני מגורים בעיר:  אחוה, בית הכרם 5,500 דולר

מודל זה הינו חלופה בת קיימא לטיפול בפסולת, והוא מופעל על ידי מבוגרים וילדים בבנייני מגורים מרובי דיירים בעיר (להבדיל מפרויקטים בבתים צמודי קרקע) ומתבטאת בהקניית ערכי חינוך לקיימות ונטילת אחריות של התושבים על הטיפול בפסולת שלהם. בתום כשנה, , משתתפים כעת בפרויקט מעל 30 בניינים בשכונת בית הכרם, ומדי חודש מצטרפים בניינים חדשים.  כל הבניינים שהתחילו את התהליך ממשיכים בו בהצלחה רבה עד היום, כמעט ללא צורך בתמיכה נוספת (מלבד תיאום לאספקת רסק עץ). מטרת הפרויקט הינו ליצור אלטרנטיבה רצינית בארץ ובעולם להפחתת כמות הפסולת שאנו מיצרים. 

 

כסייפה ירוקה: מתנ"ס כסייפה 3,500 דולר

מטרת הפעילות הינה לשנות את יחסם של תושבי כסייפה למרחב הציבורי העירוני.

בשנה האחרונה התקיים פיילוט של התוכנית בשכונה 45, נערכו ימי ניקיון, המשפחות החליטו לקחת אחריות על השטח הציבורי שלפני ביתם. התוצאה הייתה שהרחובות יותר נקיים והתושבים מודעים יותר. בימים אלה מתארגנת הקבוצה לרכוש שתילים ולטעת עצים ברחובות השכונה.

 

העצמת קהילות במאבקים סביבתיים: הקואליציה לבריאות הציבור 7,000 דולר

העמותה מעניקה ליווי המבוסס על ידע מקצועי ונתונים לפעילים ולקבוצות המעוניינים לפעול למען סביבה בריאה. יש לא מעט יוזמות שאינן עולות בקנה אחד עם הסטנדרטים המחמירים בעולם, לגבי קירבה של אנשים לתעשייה ולעורקי תחבורה ראשיים. הדבר נכון שבעתיים במדינה צפופה כישראל.

הפונים יקבלו ליווי ותמיכה קהילתית ופרטנית, מתן מידע מהימן ומקצועי בנושא בריאות וסביבה, מתן כלים לגבי שימוש מושכל בתקשורת ובכנסת, כלים לגבי גיבוש הקהילה סביב המטרות, כתיבה ציבורית לקהלים שונים ועוד.

 

שימור והגנת יער ירושלים: פורום הארגונים למען יער ירושלים 5,500 דולר

יער ירושלים הינו חלק בלתי נפרד מהעיר ירושלים, עיר עם חשיבות בינלאומית. ביער מגוון ביולוגי עצום של חי וצומח, אשר יש לשמר אותו.

עצם השמירה על יער ירושלים לדורות הבאים היא המטרה המרכזית בפרויקט זה. הדבר כרוך בשמירה על היער מפני מגוון האיומים הנוכחיים והעתידיים עליו. האיום הנוכחי הוא בתוכנית כביש 16, הכוללת מחלף ענק בנחל רבידה (בין שכונות יפה נוף, בית הכרם והר-נוף), וממנו כביש בן 4 מסלולים לשכונת גבעת שאול.

 

שיקום ואימוץ ביר א-שמי ביער בן-שמן: חוגי הסיירות החברה להגנת הטבע 4,500 דולר

שיקום ואימוץ ביר א-שמי הוא פרויקט ארוך טווח המבוסס על מעורבות ועשייה של נוער פעיל בחוגי הסיירות. מטרתו לשמור על המערכת האקולוגית הרגישה בגבעות מודיעין וליצור תהודה נגד בניית הכביש המאיים על האזור. היעד ארוך הטווח של הפרויקט הוא הפיכת ביר א-שמי לנקודת בילוי משפחתית וחברתית מוכרת ופופולארית בקרב תושבי האזור. באמצעות חשיפת האתר לתושבי האזור, ניתן יהיה להגביר לחץ ציבורי נגד בניית הכביש המאיים על הבריכה, על המגוון הביולוגי ועל השטחים הפתוחים באזור.

 

פרויקט משולב לקטגוריות נוער ומבוגרים

 

ווג'ד: שכונת שפירא גדרה 8,500 דולר

מטרת התוכנית הינה לפתח אצל תושבי שכונת שפירא חיים, מודעות לנושא איכות הסביבה ופיתוח מעורבות קהילתית בקידום איכות הסביבה. בנוסף, התוכנית שואפת לקדם ילדים ונוער בסיכון ולשפר את היחסים בין יוצאי אתיופיה לישראלים ותיקים.

בנוסף להקמת הגינות והעבודה בהן, משתתפים תושבי השכונה בסדנאות בנושאים שונים, בהן הם לומדים על מחזור, קומפוסט, הפרדת פסולת, הפחתת שימוש בכלים חד פעמיים  ומזון מעובד. המשתתפים מבשלים יחדיו מתנובת הגינה ולומדים על תזונה מאוזנת להפחתת סכרת, עששת ומחלות נוספות.

 

 

קטגוריית ילדים ובני נוער (מענקים מטעם קרן של"י)

 

מפגש עם הטבע-חיבורים דרך שפת הסימנים: הרשת הירוקה ירושלים 15,000 ₪

מדובר בפרויקט משותף ל-3 בתי ספר יסודיים, הרשת הירוקה, מינהלים קהילתיים, פרויקט "תעביר את זה הלאה בשפת הסימנים",ופורום  אייטק לגינות קהילתיות. בתי הספר שחברו לרשת הירוקה אמצו גינות קהילתית הסמוכות לבית הספר וחברו לקהילות בעבודת הטיפוח שלהן. ב"יס פעל נמרצות בנושא, וכיוון שרוב תלמידיו הם ממזרח העיר ירושלים,אך הוא שוכן בלב שכונה יהודית במערב העיר, זוהי פעילות  מחברת בין המגזרים השונים בעיר. המטרה בפרויקט היא להנגיש את המידע בשלוש שפות (עברית, ערבית ושפת הסימנים), תוך חיבור לערכי הקיימות ושמירה על השטחים הפתוחים והטבע העירוני, עידוד תלמידים וקהילה ללקיחת אחריות, גישור בין האוכלוסיות ע"י עבודה משותפת בגינות ושת"פ בין ביה"ס ומנהלים קהילתיים.

 

גינה אקולוגית:  אורי דה בר בשת"פ עם ד"ר אסנת אשור-פביאן 20,000 ₪

מדובר בפרויקט ייחודי המשלב קשר מיוחד בין אמן סביבתי וחוקרת סרטן אשר יזמו יחד פרויקט אקולוגי בבית החולים מאיר. מטרתו לא רק להקנות הבנה בתחום איכות הסביבה, אלא גם לשלב את הקהילה בבית החולים המשרת את צרכיה. מכיוון שבית חולים זה משרת כאחד אוכלוסיה יהודית וערבית, הרי שמדובר בגשר של סובלנות וחברות בלתי אמצעיים בין שני המגזרים תחת מטרייה אחת למען איכות הסביבה ויופייה.

 

 

נוער ירוק: מתנ"ס חורה 12,000 ₪

בני נוער מהיישוב חורה ישתתפו בפרויקט שמטרתו להקנות ערכים של שמירה על סביבה נקייה ומטופחת תוך הגנה על הטבע בישוב ובסביבותיו ושיתוף התושבים בפעילות למען הסביבה. בני הנוער ישתתפו בפעילות שבועית עיונית, בסיורים חודשיים ובמבצעים עירוניים בשיתוף התושבים שמטרתם המשותפת הגברת המודעות, הקניית ידע וטיפוח סביבת החיים.